Archives for risk değerlendirme raporu

Risk Analizi Yapmak Yasal Zorunluluktur…

Neden Risk Analizi Yaptırmalıyız. Lütfen okuyun..

– Öncelikle Kazaları önlemek açısından

– Mevzuat yönünden,

–  Sağlayacağı psiko-sosyal ve ekonomik yararlar yönünden,

–  İşletme açısından

– Ülkemizin refahı açısından

riskleri belirlemek, işyeri risk analizi yapmak ve bu yolla alınacak tedbirleri belirlemek hem vicdani hem hem yasal zorunluluktur.